Obchodní podmínky

Objednávka

Objednávka zboží se provádí aktivací tlačítka "Vložit do košíku", které se nachází v pravé dolní části u zobrazení Vámi vybraného zboží. Vyplněním všech požadovaných údajů v objednávkovém formuláři, jeho odesláním a následujícím potvrzením o přijetí firmou Lehmann technik s.r.o. se stává Vaše objednávka závaznou. Firma Lehmann technik ČR s.r.o. si vyhrazuje právo neakceptovat tuto objednávku tehdy, pokud nebudou všechny požadované údaje vyplněny nebo vzniknou pochyby o jejich důvěryhodnosti. Potvrzení objednávky popřípadě rozhodnutí o jejím odmítnutí podané v pracovní dny obdrží zákazník do 24 hodin od jejího odeslání. V případě jejího odeslání v den pracovního klidu obdrží zákazník její potvrzení v nebližším následujícím pracovním dnu.


Storno objednávky

Storno nebo změnu objednávky lze provést do 24 hodin po jejím odeslání. V případě, že dodavatel nebude schopen z jakéhokoli důvodu dodat zboží zákazníkovi v jím požadovaném termínu bude tento kontaktován telefonicky nebo pomocí e-mailu a bude mu navržen další možný postup. Jestliže tento navržený postup bude pro zákazníka neakceptovatelný, má právo od smlouvy odstoupit.


Doprava odebraného zboží

Doprava do 100 km od Prahy je zdarma. Nad tento limit je počítáno dopravné 6,- Kč/km. Odebrané zboží je možno po dohodě též osobně vyzvednout v provozovně firmy Lehmann technik ČR s.r.o. na adrese Kamýcká 235, 160 00 Praha 6, nebo využít dopravu vlastní.


Platební podmínky

  • Platba předem na účet firmy Lehmann technik ČR s.r.o.
  • Platba v hotovosti při odběru zboží
  • Záloha ve výši 50% na účet firmy Lehmann technik ČR s.r.o. + 50% při předání zboží v hotovosti

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od převzetí a zaplacení zboží.


Reklamační podmínky

Zboží, na které bude uplatňována záruka nesmí vykazovat stopy mechanického poškození nebo známky toho, že bylo používáno k jiným účelům než je určeno. Záruku rovněž nelze uplatňovat na běžné opotřebení nebo vady vzniklé nevhodným zacházením jako např. poškození způsobené chemickými prostředky, nedodržení bezpečnostních předpisů nebo nedodržením postupů stanovených v návodu k použití atp. Záruku může uplatňovat pouze první majitel zakoupeného zboží, který prokáže jeho řádný nákup od firmy Lehmann technik ČR s.r.o. a to v její provozovně na adrese Kamýcká 235, 160 00 Praha 6. Pokud bude zakoupené zboží prodáno třetí osobě před uplynutím záruční doby, záruka zaniká.


Uplatňování reklamace

Při uplatnění reklamace musí zákazník předložit reklamované zboží, dále doklad o jeho nabití (faktura a předávací protokol) a reklamační doklad. Reklamační doklad musí obsahovat tyto údaje:

  • Identifikační údaje reklamujícího a prodávajícího
  • Datum a způsob nákupu
  • Údaje o reklamovaném zboží a reklamovaných závadách
  • Popis situace jak k závadě došlo

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se reklamující s prodávajícím nedohodnou jinak.


Ochrana osobních údajů

Firma Lehmann technik ČR s.r.o.. se zavazuje, že při provozování internetového obchodu budou na základě zákona č. 101/2000 Sb. všechny údaje získané při realizaci jednotlivých obchodů důvěrné a chráněny před zneužitím.


CUSTERS - Generální zastoupení pro ČR a SR